Konic

Exterior

Pared

Spot

Original y discreto punto de luz.

 

Acabados

Spot_oxer_ox

Oxer_urban

Iluminación opcional y família

Pared